فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

دانلود مقاله انگلیسی بررسی رویکردی کاربردی به وفاداری نگرشی به نام تجاری

دانلود مقاله انگلیسی بررسی رویکردی کاربردی به وفاداری نگرشی به نام تجاری

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله انگلیسی اتخاذ سیاست ایمنی سیستم های اطلاعات: یک تحقیق تجربی در مورد اثرات اجتماعی کردن،

دانلود مقاله انگلیسی اتخاذ سیاست ایمنی سیستم های اطلاعات: یک تحقیق تجربی در مورد اثرات اجتماعی کردن،

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله انگلیسی روانشناسی ورزش و تمرینات ورزشی

عنوان اصلی مقاله: Cross-cultural invariance of the basic psychological needs in exercise scale and need satisfaction latent mean differences among Greek, Spanish, Portuguese and Turkish samples

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله انگلیسی روانشناسی مشاوره درایالات متحده آمریکا

عنوان اصلی مقاله: Counseling psychology in the United States of America

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله انگلیسی بررسی نقش روانشناسی مثبت درارزیابی عملکرد

دانلود مقاله انگلیسی بررسی نقش روانشناسی مثبت درارزیابی عملکرد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود مقاله انگلیسی روانشناسی نوجوئی، خلاقیت و نوآوری: ابعاد عصب شناختی موجود در نمایی از یک فعالیت

دانلود مقاله انگلیسی روانشناسی نوجوئی، خلاقیت و نوآوری: ابعاد عصب شناختی موجود در نمایی از یک فعالیت روان شناسانه

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري اسكات و بروس (1995) (GDMS)

پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري اسكات و بروس (1995) (GDMS) نوع فایل:Word تعداد صفحات:2 پرسشنامه سبكهاي عمومي اسكات و بروس (1995) مشتمل بر 25 سوال با طیف لیکرت مي باشد. به منظور سنجش هر يك از سبك هاي تصميم گيري در اين پرسشنامه 5 سوال اختصاص داده شده است. دامنه نمرات در این پرسشنامه از 25 تا 125

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل